PERINGATAN ALLOH TERHADAP GODAAN SYAITAN (ETIKA BERPAKAIAN)

Hai anak Adam[530], sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa[531] itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (al-araaf  : 26)
[530]. Maksudnya ialah: umat manusia

[531]. Maksudnya ialah: selalu bertakwa kepada Allah.

Iklan